Vraag en antwoord

Als raadsfractie kunnen wij vragen stellen aan het college. Dat kan aan het begin van de raadsvergadering. Maar we kunnen het ook schriftelijk doen. Het college dient in principe binnen 30 dagen te antwoorden. Vragen stellen wij om verschillende redenen. Soms om onze controlerende rol uit te voeren. Soms ook omdat we zien dat het in onze ogen ergens verkeerd kan gaan. Soms ook omdat we gewezen worden op individuele zaken waar wij het belang van zien om aandacht voor te vragen.

In onderstaande tabel hebben we de onderwerpen en de vragen met antwoorden vernoemd. Door op 'antwoorden' te klikken opent een formulier waar de vragen en antwoorden op staan weergegeven. Soms zijn er ook bijlagen aan de antwoorden toegevoegd.

Om het overzicht actueel te houden zijn alleen vragen en antwoorden opgenomen niet ouder dan één jaar.

Datum en onderwerp Reactie college
10 maart 2021: vragen m.b.t. waterkracht De Dommel i.r.t. energie

Klik 'hier' voor de vragen aan en de antwoorden van het college.

22 februari 2021: Vragen m.b.t. prestatie-afspraken woningbouw

Klik 'hier' voor de vragen aan en de antwoorden van het college.

17 december 2020: Vragen m.b.t. jongeren in Coronatijd

Klik 'hier' voor de vragen aan het college en de beantwoording daarvan.

25 november 2020: Vragen m.b.t. kappen van bomen Maastrichterweg - Molenstraat

Klik 'hier' voor de vragen aan en antwoorden van het college.

16 november 2020: Vragen rond watertoevoer van het visvijvercomplex HSV

Klik 'hier' voor de vragen en de antwoorden van het college. Kort na de beantwoording van het college werden we door de visvereniging ervan in kennis gesteld dat hun gesprek met het Waterschap De Dommel goede resultaten had opgeleverd. het probleem is uit de lucht.

15 november 2020: Vragen rond de stand van zaken Muziekkiosk

Klik 'hier' voor onze vragen en de antwoorden van het college.

18 oktober 2020: Vragen rond de tractorsluizen nabij de Achelse Kluis

Klik 'hier' voor de vragen en de antwoorden van het college.

7 oktober 2020: Vragen rond overnachtingen vrachtwagenchauffeurs in hun vrachtauto

Klik 'hier' voor de vragen en de antwoorden van het college. Klik 'hier' voor de bijlage (brief Tweede kamer)

18 september 2020: Vragen m.b.t. cameratoezicht op de Schaapsloop

Klik 'hier' voor de vragen en antwoorden rond het cameratoezicht op de Schaapsloop. Wilt u het convenant lezen, klik dan 'hier'.

27 juli 2020: vragen m.b.t. wateroverlast en aanpak rioleringen

Klik 'hier' en 'hier' voor de twee brieven met vragen aan het college. Voor de beantwoording heeft het college meer tijd nodig. Ondertussen zijn de vragen beantwoord. Die antwoorden tref je 'hier' aan. 

23 juli 2020: vragen m.b.t. tarieven zwembad voor abonnementshouders

Klik 'hier' voor de vragen aan het college. De antwoorden van het college tref u 'hier' aan. 

15 juli 2020: vragen m.b.t. beëindiging rioolwerkzaamheden Karel Mollenstraat Noord

Klik 'hier' voor de vragen aan en antwoorden van het college.

15 juli 2020: vragen m.b.t. de landschappelijke inpassing van stal Tops

Klik 'hier' voor de vragen aan en de antwoorden van het college.

11 juli 2020: vragen m.b.t. het gebruik van water als energiebron

Klik 'hier' voor de vragen aan en de antwoorden van het college.

1 juni 2020: vragen m.b.t. de VOS

Klik 'hier' voor de vragen. De antwoorden dienen we binnen 30 dagen te ontvangen.

8 mei 2020: Vragen m.b.t. woningbouw in de Sint Antoniuskerk

N.a.v. de raadsinformatiebrief (klik hier) die we hebben ontvangen, hebben we aanvullende vragen gesteld. Klik 'hier' voor de vragen en antwoorden. 

1 mei 2020: aanvullende vragen woningbouwprogramma. 

N.a.v. de beantwoording van onze vragen van 29 januari hebben wij aanvullende vragen gesteld. Klik 'hier' voor de vragen. Een deel van deze vragen is beantwoord n.a.v. toezeggingen door de wethouder in de raadsvergadering. Klik 'hier' voor dat deel.

27 april 2020: n.a.v. de antwoorden op 5 maart op vragen rond de loden leidingen op scholen, hebben we een aanvullende vraag gesteld.

Klik 'hier' voor de vraag en 'hier' voor de (snelle) reactie van de gemeente. 

7 april 2020: vragen m.b.t. handhaving corona-adviezen RIVM

Klik 'hier' voor de vragen. Voor de beantwoording heeft het college de tijd tot 8 mei 2020.

6 april 2020: vragen m.b.t. de renovatie van de kleedruimten op sportpark 't Heike

Klik 'hier' voor de vragen. Op 24 april ontvingen wij 'deze' reactie/beantwoording. Opvallend overigens dat de raad bij het vaststellen van het geld uitging van zelfwerkzaamheid van de vereniging. Het college gaat daar nu niet van uit. Het overleg tussen gemeente en RKVV Dommelen over de plannen is wel goed.

6 april 2020: vragen m.b.t. de uitvoeringsnota o.b.v. het cultuurbeleid

Klik 'hier' voor de vragen. Voor de beantwoording 'klik' hier. 

29 maart 2020: vragen over sociaal domein n.a.v. rapport Eindhoven "Werk aan de winkel"

Klik 'hier' voor de vragen. Voor de beantwoording kunt u 'hier' klikken.

6 maart 2020: vragen over wijk-GGD'ers

Klik 'hier' voor de vragen. Voor de beantwoording heeft het college de tijd tot 6 april 2020. Op 6 april hebben we naar de beantwoording gevraagd.

5 maart 2020: vragen m.b.t. eventuele loden leidingen in scholen en kinderdagverblijven

Klik 'hier' voor de vragen en antwoorden. Naar aanleiding van de antwoorden is de gemeente gevraagd naar de uitkomst van het onderzoek dat Skozok heeft laten uitvoeren. Die beantwoording volgt. I.v.m. het uitblijven van een reactie hebben wij op 27 april schriftelijke vragen gesteld.

10 februari 2020: vragen over Aeriusberekeningen (stikstof)

Klik 'hier' voor de vragen. De vragen zijn gesteld n.a.v. de raadsinformatiebrief die u 'hier' aantreft. De beantwoording van het college treft u 'hier' aan.

29 januari 2020: vragen inzake woningbouwprogramma

Klik 'hier' voor de vragen. Voor de beantwoording van de vragen heeft het college tot 3 maart 2020. De beantwoording is uitgebleven. Op 5 april hebben we er weer naar gevraagd. waarna we 'deze' beantwoordingsbrief ontvingen. We hebben hier nog nadere vragen over o.a. omdat we weten dat de beantwoording m.b.t. locaties niet compleet is. Zie datum 1 mei 2020.

18 december 2019: ter voorbereiding op de raadsvergadering hebben wij vragen gesteld over de VOS

Klik 'hier' voor de vragen en de beantwoording door het college. Klik 'hier' voor het jaarverslag 2018 van de VOS.

18 december 2019: ter voorbereiding op de raadsvergadering hebben wij vragen gesteld over het nieuwe subsidiebeleid

Klik 'hier' voor de vragen en de beantwoording door het college.

18 december 2019: ter voorbereiding op de raadsvergadering hebben wij vragen gesteld over het onderwerp 'ondermijning' in de APV.

Klik 'hier' voor de vragen en de beantwoording door het college.

28 november 2019: tijdens de raadsvergadering vragen gesteld over de kiosk

Klik 'hier' voor de vragen en de beantwoording door het college.

28 november 2019: Tijdens de raadsvergadering vragen gesteld over het voormalige tennisterrein van Ginneve

Klik 'hier' voor de vragen en de beantwoording door het college.

28 november 2019: Tijdens de raadsvergadering vragen gesteld over de ongevallensituatie rotonde Waalreseweg - kardinaal de Jongstraat - Kerkhofstraat.

Klik 'hier' voor de vragen en de beantwoording van het college.

23 november 2019: Schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de aangenomen amendementen op de begroting van 2020.

Klik 'hier' voor de vragen en de beantwoording van het college.

25 augustus 2019: Vragen gesteld over de procedure rond de Vlasakker

Klik 'hier' voor de vragen aan en antwoorden daarop van het college.

19 augustus 2019: vragen gesteld over de wijze waarop de VOS acteert t.o.v. een andere medium in Valkenswaard (Centrum Radio)

Wij hebben vragen gesteld over de VOS als grote subsidieontvanger en diens houding t.o.v. een collega medium. Klik 'hier' voor de vragen en antwoorden.

19 augustus 2019: vragen gesteld n.a.v. de garantiesubsidie voor het Vogelverschrikkersfestival

Wij hebben vragen gesteld omtrent de garantiesubsidie die de gemeente heeft verleend. Klik 'hier' voor de vragen en antwoorden.

9 augustus 2019: vragen gesteld over de windmolens geprojecteerd op de Koolbliek

Wij hebben vragen gesteld over het plan van de windmolens in relatie tot de provincie. De vragen en antwoorden treft u hier aan. 

5 augustus 2019: vragen gesteld naar de stand van zaken om te komen tot een kindverzorgingsruimte en openbaar toilet

Klik 'hier' om de vragen en antwoorden te lezen. 

1 augustus 2019: Vragen gesteld n.a.v. de toezegging van het college om te komen met een plan rond het Groote Meer

Klik 'hier' om de vragen te lezen. Onze vragen en een raadsinformatiebrief (klik 'hier') hebben elkaar kennelijk gekruist. De brief geeft echter geen blijk van de toezeggingen door de wethouder. Daarom hebben we nieuwe vragen gesteld. De vragen en beantwoording treft u 'hier' aan.

21 juli 2019: Vragen gesteld over de wijze waarop het college heeft besloten omtrent een aangenomen motie in het kader van de Nota Kaders

Wil je de vragen en beantwoording lezen? Klik dan 'hier'. Over dit onderwerp is een publicatie geweest in het ED van 2 augustus. Dat is te lezen via deze link: https://www.ed.nl/valkenswaard-waalre/svv-college-valkenswaard-trapt-raad-op-tenen~ab7c76c5/

10 juli 2019: Vragen gesteld of binnen de bestaande budgetten van de afdeling het plaatsen van een ooievaarsnest mogelijk is.

Vragen aan en antwoorden van het college: klik dan 'hier'. Als partij zullen we het traject van de gemeente volgen.

27 juni 2019: vragen gesteld n.a.v. de beantwoording van een mail rond het wildcrossen in natuurgebieden i.r.t. het Eurocircuit

Vragen aan en antwoorden van het college: klik dan 'hier'

1 mei 2019: Vragen gesteld, tevens voorstellen gedaan en informatie verstrekt m.b.t. uitbreiding van de woningbouwplannen voor de komende tijd.

Voor de vragen klik 'hier'. De beantwoording is nu ook ontvangen. Klik 'hier' als u de antwoorden wilt lezen.

15 april 2019: Vragen gesteld m.b.t. de uitvoering van de bestratingswerkzaamheden in de Karel Mollenstraat Noord. Vragen zijn i.o.m. bewoners verzameld en ingezonden.

Voor de vragen klik 'hier'. De beantwoording is nu ook ontvangen. Klik 'hier' als u de beantwoording wilt lezen.

14 april 2019: Vragen gesteld m.b.t de voortgang van de woningbouw aan de Stakenborgakker i.r.t. buurtschap Crescendo.

Voor de vragen klik 'hier'. De antwoorden zijn nu ook ontvangen maar overigens niet zoals gehoopt. We zullen er in de raadsvergadering van 29 mei a.s. op terug komen. Klik 'hier' voor de reactie.

1 maart 2019: Vragen m.b.t. deelname van de heer R. Bogaars aan het archeologisch onderzoek rond de N69/West-Parallel van april 2019. Dit i.r.t. zijn enorme kennis op het gebied van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Valkenswaard.

Voor de vragen klik 'hier'. De antwoorden zijn nu ook ontvangen. Klik 'hier' voor de antwoorden.

28 februari 2019: Vragen gesteld tijdens het vragenhalfuur van de gemeenteraad m.b.t. de inzet van hulp bij het huishouden, de eigen bijdrage en de legitimiteit om dit als algemene voorziening aan te bieden.

Voor de vragen aan en antwoorden van het college, klik 'hier'. De antwoorden leiden voor ons tot het indienen van nadere schriftelijke vragen. Zeker als het gaat om gemiddeld per jaar hulp bieden. Als dat gemiddeld over alle cliënten is, kan het zo zijn dat iemand langere tijd zonder hulp zit, terwijl toch voldaan wordt aan contractafspraken. Zelfs als het bij een huishouden wel wordt gehaald, kan het zijn dat men bepaalde tijden niet met een schoon huis zit. Opvang is er nauwelijks.

20 februari 2019: Vragen m.b.t. het woningbouwprogramma 2019-2021 - zijn tevens gesteld als voorbereiding op de raadsvergadering van 28 februari 2019

Vragen aan en antwoorden van het college

17 januari 2019: vragen m.b.t. onbereikbaarheid AED's en ontoegankelijkheid gebouwen bij melding

Vragen aan en antwoorden van het college. Met betrekking tot de AED's bestaan er bij ons plannen om samen met een groepje Burgerhulpverleners nog wat te organiseren in Valkenswaard. Dit vooral omdat veel apparaten niet 24 uur beschikbaar zijn terwijl BHV'ers wel oproepen krijgen.