Vraag en antwoord

Als raadsfractie kunnen wij vragen stellen aan het college. Dat kan aan het begin van de raadsvergadering. Maar we kunnen het ook schriftelijk doen. Het college dient in principe binnen 30 dagen te antwoorden. Vragen stellen wij om verschillende redenen. Soms om onze controlerende rol uit te voeren. Soms ook omdat we zien dat het in onze ogen ergens verkeerd kan gaan. Soms ook omdat we gewezen worden op individuele zaken waar wij het belang van zien om aandacht voor te vragen.

In onderstaande tabel hebben we de onderwerpen en de vragen met antwoorden vernoemd. Door op 'antwoorden' te klikken opent een formulier waar de vragen en antwoorden op staan weergegeven. Soms zijn er ook bijlagen aan de antwoorden toegevoegd.

Om het overzicht redelijk actueel te houden zijn alleen vragen en antwoorden opgenomen niet ouder dan één jaar.

Datum en onderwerp Reactie college
1 mei 2019: Vragen gesteld, tevens voorstellen gedaan en informatie verstrekt m.b.t. uitbreiding van de woningbouwplannen voor de komende tijd.

Voor de vragen klik 'hier'. De beantwoording is nu ook ontvangen. Klik 'hier' als u de antwoorden wilt lezen.

15 april 2019: Vragen gesteld m.b.t. de uitvoering van de bestratingswerkzaamheden in de Karel Mollenstraat Noord. Vragen zijn i.o.m. bewoners verzameld en ingezonden.

Voor de vragen klik 'hier'. De beantwoording is nu ook ontvangen. Klik 'hier' als u de beantwoording wilt lezen.

14 april 2019: Vragen gesteld m.b.t de voortgang van de woningbouw aan de Stakenborgakker i.r.t. buurtschap Crescendo.

Voor de vragen klik 'hier'. De antwoorden zijn nu ook ontvangen maar overigens niet zoals gehoopt. We zullen er in de raadsvergadering van 29 mei a.s. op terug komen. Klik 'hier' voor de reactie.

1 maart 2019: Vragen m.b.t. deelname van de heer R. Bogaars aan het archeologisch onderzoek rond de N69/West-Parallel van april 2019. Dit i.r.t. zijn enorme kennis op het gebied van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Valkenswaard.

Voor de vragen klik 'hier'. De antwoorden zijn nu ook ontvangen. Klik 'hier' voor de antwoorden.

28 februari 2019: Vragen gesteld tijdens het vragenhalfuur van de gemeenteraad m.b.t. de inzet van hulp bij het huishouden, de eigen bijdrage en de legitimiteit om dit als algemene voorziening aan te bieden.

Voor de vragen aan en antwoorden van het college, klik 'hier'. De antwoorden leiden voor ons tot het indienen van nadere schriftelijke vragen. Zeker als het gaat om gemiddeld per jaar hulp bieden. Als dat gemiddeld over alle cliënten is, kan het zo zijn dat iemand langere tijd zonder hulp zit, terwijl toch voldaan wordt aan contractafspraken. Zelfs als het bij een huishouden wel wordt gehaald, kan het zijn dat men bepaalde tijden niet met een schoon huis zit. Opvang is er nauwelijks.

20 februari 2019: Vragen m.b.t. het woningbouwprogramma 2019-2021 - zijn tevens gesteld als voorbereiding op de raadsvergadering van 28 februari 2019

Vragen aan en antwoorden van het college

17 januari 2019: vragen m.b.t. onbereikbaarheid AED's en ontoegankelijkheid gebouwen bij melding

Vragen aan en antwoorden van het college. Met betrekking tot de AED's bestaan er bij ons plannen om samen met een groepje Burgerhulpverleners nog wat te organiseren in Valkenswaard. Dit vooral omdat veel apparaten niet 24 uur beschikbaar zijn terwijl BHV'ers wel oproepen krijgen.

14 januari 2019: vragen m.b.t. oninbaar verklaren vorderingen op Teutenzaal / Dorpshuis Borkel en Schaft

Vragen aan en antwoorden van het college

14 januari 2019: vragen m.b.t. verantwoording rond subsidie door Cordaad

Vragen aan en antwoorden van het college

13 december 2018: vragen m.b.t. inzamelen plastic flessen door voetbalvereniging Dommelen

vragen aan en antwoorden van het college

6 december 2018: vragen m.b.t. ANWB Automaatje

vragen aan en antwoorden van het college

5 december 2018: vragen m.b.t. het voornemen tot ontwikkeling appartementen SNS bankgebouw Eindhovenseweg

vragen aan en antwoorden van het college

23 oktober 2018: vragen m.b.t. bouwplannen De Biezen Valkenswaard

vragen aan en antwoorden van het college

26 september 2018: vragen m.b.t. Shisha Lounge Kerverijstraat

vragen aan en antwoorden van het college

5 september 2018: vragen m.b.t. de Tongelreep en de visvijvers

vragen aan en antwoorden van het college

16 augustus 2018: vragen m.b.t. zwaardere accu's scootmobiels

vragen aan en antwoorden van het college

16 augustus 2018: vragen m.b.t. WMO ondersteuning m.b.t. fiets

vragen aan en antwoorden van het college

16 augustus 2018: vragen m.b.t. ANWB Automaatje

vragen aan en antwoorden van het college

14 augustus 2018: parkeren Maastrichterweg (vakken nabij de kerk)

vragen aan en antwoorden van het college

14 augustus 2018: vragen m.b.t. nieuwe snelheidsbebording buiten de bebouwde kom

vragen aan en antwoorden van het college

26 juli 2018: vragen m.b.t. invalidenparkeervakken

vragen aan en antwoorden van het college

11 juli 2018: vragen m.b.t. businesscase sport (nieuwe sporthal en zwembad)

vragen aan het college en antwoorden van het college

28 juni 2018: vragen m.b.t. sportruimte Siam Gym in relatie tot boodschappenmand

vragen aan en antwoorden van het college

19 juni 2018: vragen m.b.t. taken overgenomen door subregio's

vragen aan en antwoorden van het college

12 juni 2018: vragen m.b.t. de enquête WMO en Jeugdwet 

vragen aan en antwoorden van het college (Bijlage 1, Bijlage 2 en Bijlage 3 van het college (klik op het woord 'bijlage')

5 juni 2018: vragen m.b.t. de opbouwlocatie van buurtschap Crescendo vragen aan en antwoorden van het college
31 mei 2018: vragen m.b.t. onveiligheidsgevoelens in 't Gegraaf vragen aan het college en antwoorden van het college
15 mei 2018: vragen m.b.t. de Boodschappenmand vragen aan en antwoorden van het college
10 april 2018: vragen m.b.t. Denktank digitale sociale kaart mantelzorg vragen aan en antwoorden van het college
10 april 2018: vragen m.b.t. contante betalingen in het gemeentehuis vragen aan en antwoorden van het college
29 maart 2018: vragen m.b.t. subsidie voor kerstshow Valkenswaardse Rollerclub vragen aan en antwoorden van het college
21 maart 2018: vragen m.b.t. de nieuw te bouwen sporthal vragen aan en antwoorden van het college
13 maart 2018: vragen m.b.t. parkeervakken Valkenierstraat vragen aan en antwoorden van het college
13 maart 2018: vragen m.b.t. afvalinzamelaar CURE vragen aan en antwoorden van het college
27 februari 2018: vragen m.b.t. sproei-installatie AVV vragen aan en antwoorden van het college