Vraag en antwoord

Als raadsfractie kunnen wij vragen stellen aan het college. Dat kan aan het begin van de raadsvergadering. Maar we kunnen het ook schriftelijk doen. Het college dient in principe binnen 30 dagen te antwoorden. Vragen stellen wij om verschillende redenen. Soms om onze controlerende rol uit te voeren. Soms ook omdat we zien dat het in onze ogen ergens verkeerd kan gaan. Soms ook omdat we gewezen worden op individuele zaken waar wij het belang van zien om aandacht voor te vragen.

In onderstaande tabel hebben we de onderwerpen en de vragen met antwoorden vernoemd. Door op 'antwoorden' te klikken opent een formulier waar de vragen en antwoorden op staan weergegeven. Soms zijn er ook bijlagen aan de antwoorden toegevoegd.

Om het overzicht actueel te houden zijn alleen vragen en antwoorden opgenomen niet ouder dan één jaar.

Datum en onderwerp Reactie college
25 augustus 2019: Vragen gesteld over de procedure rond de Vlasakker

Klik 'hier' voor de vragen aan en antwoorden daarop van het college.

19 augustus 2019: vragen gesteld over de wijze waarop de VOS acteert t.o.v. een andere medium in Valkenswaard (Centrum Radio)

Wij hebben vragen gesteld over de VOS als grote subsidieontvanger en diens houding t.o.v. een collega medium. De antwoorden hebben we nog niet ontvangen. Klik 'hier' voor de vragen.

19 augustus 2019: vragen gesteld n.a.v. de garantiesubsidie voor het Vogelverschrikkersfestival

Wij hebben vragen gesteld omtrent de garantiesubsidie de de gemeente weer heeft verleend. De beantwoording hebben we nog niet. Voor de vragen, klik 'hier'.

9 augustus 2019: vragen gesteld over de windmolens geprojecteerd op de Koolbliek

Wij hebben vragen gesteld over het plan van de windmolens in relatie tot de provincie. De antwoorden hebben we nog niet ontvangen. Voor de vragen klik 'hier'.

5 augustus 2019: vragen gesteld naar de stand van zaken om te komen tot een kindverzorgingsruimte en openbaar toilet

Klik 'hier' om de vragen te lezen. Beantwoording moet binnen 30 dagen volgen.

1 augustus 2019: Vragen gesteld n.a.v. de toezegging van het college om te komen met een plan rond het Groote Meer

Klik 'hier' om de vragen te lezen. Onze vragen en een raadsinformatiebrief (klik 'hier') hebben elkaar kennelijk gekruist. De brief geeft echter geen blijk van de toezeggingen door de wethouder. Daarom hebben we nieuwe vragen gesteld. De vragen en beantwoording treft u 'hier' aan.

21 juli 2019: Vragen gesteld over de wijze waarop het college heeft besloten omtrent een aangenomen motie in het kader van de Nota Kaders

Wil je de vragen en beantwoording lezen? Klik dan 'hier'. Over dit onderwerp is een publicatie geweest in het ED van 2 augustus. Dat is te lezen via deze link: https://www.ed.nl/valkenswaard-waalre/svv-college-valkenswaard-trapt-raad-op-tenen~ab7c76c5/

10 juli 2019: Vragen gesteld of binnen de bestaande budgetten van de afdeling het plaatsen van een ooievaarsnest mogelijk is.

Vragen aan en antwoorden van het college: klik dan 'hier'. Als partij zullen we het traject van de gemeente volgen.

27 juni 2019: vragen gesteld n.a.v. de beantwoording van een mail rond het wildcrossen in natuurgebieden i.r.t. het Eurocircuit

Vragen aan en antwoorden van het college: klik dan 'hier'

1 mei 2019: Vragen gesteld, tevens voorstellen gedaan en informatie verstrekt m.b.t. uitbreiding van de woningbouwplannen voor de komende tijd.

Voor de vragen klik 'hier'. De beantwoording is nu ook ontvangen. Klik 'hier' als u de antwoorden wilt lezen.

15 april 2019: Vragen gesteld m.b.t. de uitvoering van de bestratingswerkzaamheden in de Karel Mollenstraat Noord. Vragen zijn i.o.m. bewoners verzameld en ingezonden.

Voor de vragen klik 'hier'. De beantwoording is nu ook ontvangen. Klik 'hier' als u de beantwoording wilt lezen.

14 april 2019: Vragen gesteld m.b.t de voortgang van de woningbouw aan de Stakenborgakker i.r.t. buurtschap Crescendo.

Voor de vragen klik 'hier'. De antwoorden zijn nu ook ontvangen maar overigens niet zoals gehoopt. We zullen er in de raadsvergadering van 29 mei a.s. op terug komen. Klik 'hier' voor de reactie.

1 maart 2019: Vragen m.b.t. deelname van de heer R. Bogaars aan het archeologisch onderzoek rond de N69/West-Parallel van april 2019. Dit i.r.t. zijn enorme kennis op het gebied van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Valkenswaard.

Voor de vragen klik 'hier'. De antwoorden zijn nu ook ontvangen. Klik 'hier' voor de antwoorden.

28 februari 2019: Vragen gesteld tijdens het vragenhalfuur van de gemeenteraad m.b.t. de inzet van hulp bij het huishouden, de eigen bijdrage en de legitimiteit om dit als algemene voorziening aan te bieden.

Voor de vragen aan en antwoorden van het college, klik 'hier'. De antwoorden leiden voor ons tot het indienen van nadere schriftelijke vragen. Zeker als het gaat om gemiddeld per jaar hulp bieden. Als dat gemiddeld over alle cliënten is, kan het zo zijn dat iemand langere tijd zonder hulp zit, terwijl toch voldaan wordt aan contractafspraken. Zelfs als het bij een huishouden wel wordt gehaald, kan het zijn dat men bepaalde tijden niet met een schoon huis zit. Opvang is er nauwelijks.

20 februari 2019: Vragen m.b.t. het woningbouwprogramma 2019-2021 - zijn tevens gesteld als voorbereiding op de raadsvergadering van 28 februari 2019

Vragen aan en antwoorden van het college

17 januari 2019: vragen m.b.t. onbereikbaarheid AED's en ontoegankelijkheid gebouwen bij melding

Vragen aan en antwoorden van het college. Met betrekking tot de AED's bestaan er bij ons plannen om samen met een groepje Burgerhulpverleners nog wat te organiseren in Valkenswaard. Dit vooral omdat veel apparaten niet 24 uur beschikbaar zijn terwijl BHV'ers wel oproepen krijgen.

14 januari 2019: vragen m.b.t. oninbaar verklaren vorderingen op Teutenzaal / Dorpshuis Borkel en Schaft

Vragen aan en antwoorden van het college

14 januari 2019: vragen m.b.t. verantwoording rond subsidie door Cordaad

Vragen aan en antwoorden van het college

13 december 2018: vragen m.b.t. inzamelen plastic flessen door voetbalvereniging Dommelen

vragen aan en antwoorden van het college

6 december 2018: vragen m.b.t. ANWB Automaatje

vragen aan en antwoorden van het college

5 december 2018: vragen m.b.t. het voornemen tot ontwikkeling appartementen SNS bankgebouw Eindhovenseweg

vragen aan en antwoorden van het college

23 oktober 2018: vragen m.b.t. bouwplannen De Biezen Valkenswaard

vragen aan en antwoorden van het college

26 september 2018: vragen m.b.t. Shisha Lounge Kerverijstraat

vragen aan en antwoorden van het college

5 september 2018: vragen m.b.t. de Tongelreep en de visvijvers

vragen aan en antwoorden van het college

16 augustus 2018: vragen m.b.t. zwaardere accu's scootmobiels

vragen aan en antwoorden van het college

16 augustus 2018: vragen m.b.t. WMO ondersteuning m.b.t. fiets

vragen aan en antwoorden van het college

16 augustus 2018: vragen m.b.t. ANWB Automaatje

vragen aan en antwoorden van het college

14 augustus 2018: parkeren Maastrichterweg (vakken nabij de kerk)

vragen aan en antwoorden van het college

14 augustus 2018: vragen m.b.t. nieuwe snelheidsbebording buiten de bebouwde kom

vragen aan en antwoorden van het college

26 juli 2018: vragen m.b.t. invalidenparkeervakken

vragen aan en antwoorden van het college