Opkomst Samen voor Valkenswaard en Lidmaatschap

“Samen voor Valkenswaard” is een jonge lokale politieke partij. Opgericht in december 2017. Initiatiefnemer is Fred Emmerik. Hij was eerst acht jaar lid van de steunfractie van een andere partij en is ruim 3,5 jaar raadslid van die partij geweest. Door omstandigheden werd eind 2017 besloten om "Samen voor Valkenswaard" op te richten.

De vereniging is een enthousiaste club mensen die er samen alles aan hebben gedaan om tijdens de verkiezingen in 2018 een stem in de gemeenteraad te krijgen. We doen dit door eerlijke en open politiek te bedrijven met een sociaal hart. Zowel ouderen als jongeren, mensen met of zonder een beperking maar ook verenigingen en bedrijven vinden bij ons gehoor. Eigenlijk voor iedereen die hier wil wonen, werken en recreëren.

Op deze pagina treft u onze statuten aan door 'hier' te klikken. Het Huishoudelijk Reglement is in de Ledenvergadering van 7 mei 2018 vastgesteld. Als u hier klikt dan treft u de tekst van het reglement aan. 

Bestuur

Ons bestuur bestaat thans uit Ben Follon (voorzitter), Tonnie van den Dungen (Penningmeester), Macha Emmerik (secretaris) en Christ Corstjens (bestuurslid). Overigens zouden we nog graag een vijfde bestuurslid hebben.

Fractie

Sinds de verkiezingen van 21 maart 2018 kent "Samen voor Valkenswaard" een tweemansfractie in de gemeenteraad. Fred Emmerik en Ton van Hees nemen de honneurs waar. Maar dat doen zij het liefst in samenspraak met onze leden en achterban. Dus wil je graag jouw stem laten horen? Kom naar de fractievergaderingen en denk met ons mee. We kunnen en willen alle steun gebruiken! Zie voor data en locaties onder de tab "Agenda".

Denktanks

Sinds maart 2019 heeft onze partij ook vier denktanks. Groepjes van leden en sympathisanten die op verschillende terreinen met ons willen meedenken. Zij voorzien de fractie van input, maar dragen ook bij aan partijstandpunten. De vier denktanks zijn:

  • Zorg en Welzijn, WMO en ouderen;
  • Jeugd, veiligheid, alcohol en drugs;
  • Contacten wijkcommissies en verenigingen en
  • Woningbouw, verkeer en natuur/recreatie

Sinds korte tijd komen er ook vragen om samen nog meer na te denken over duurzaamheid. Mogelijk dat ook hiervoor op korte termijn een denktank wordt gevormd. Heb je interesse om deel te nemen? Heb je ideeën over de onderwerpen? Laat gerust van je horen. Samen staan we namelijk sterk.

Kieslijst 2018

Onze ploeg met kandidaten voor de verkiezingen van 2018 bestaat uit 13 vertegenwoordigers van alle leeftijdscategorieën. Daarnaast zijn we in een breed spectrum van de maatschappij actief. Op de foto staan ook de secretaris van "Samen voor Valkenswaard" (Macha Emmerik) en onze politiek adviseur (Evert van de Goor). Klik op de achternaam en u ziet van elke kandidaat wat meer persoonlijke informatie.

1. Fred Emmerik

2. Ton van Hees

3. Ben Follon

4. Evi van de Ven

5. Christ Corstjens

6. Carin Cleven

7. Tonnie van den Dungen

8. Inge van den Dungen

9. Suzanne van Dijsseldonk

10. Deborah Jessop

11. Fleur van de Moosdijk

12. Gerrie Timmermans

13. Jaimy Jozee

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Weten waar we voor staan? Interesse in ons programma? Klik dan hier. Liever een puntsgewijze samenvatting van het programma? Dat treft u aan door hier te klikken. Heel kort en bondig.

Evert van de Goor: Politiek adviseur Samen voor Valkenswaard

In december 2017 is Evert van de Goor overgestapt naar onze partij. Directe aanleiding was de gang van zaken rondom de totstandkoming van de kieslijst bij Valkenswaard Lokaal. Tijdens de ledenvergadering in november was Evert zo ontstemd over de manier waarop Fred Emmerik aan de kant werd geschoven, dat hij direct daarop heeft besloten die partij te verlaten. Na een lidmaatschap van ruim 40 jaar (nl ook bij de rechtsvoorganger Valkenswaardse Belangen) was dit besluit voor hem lastig maar onvermijdelijk. Evert adviseert nu actief onze partij. Onze uitgangspunten sluiten nauw aan bij zijn standpunten op sociaal vlak, bij de zorg voor ouderen en bij de toekomst van zijn geliefde dorp Valkenswaard. "Samen voor Valkenswaard" was en is blij met de stap van Evert.

Lidmaatschap

Als nieuwe lokale partij zijn we op zoek naar mensen die ons willen ondersteunen en die mee willen denken. Want de verkiezingen zijn dan wel voorbij, maar dat wil niet zeggen dat we niet verder moeten. We hebben al een leuke enthousiaste groep, maar iedereen is welkom. Jouw frisse ideeën, kennis van bepaalde zaken, levenservaring, extra handjes, adviezen. Het is niet alleen allemaal welkom. Jij bent voor ons gewoon van heel erg groot belang! Wil je lid worden van "Samen voor Valkenswaard"? Dat kan. Lidmaatschap kost € 20,- per kalenderjaar. En dan heb je ook invloed! Neemt u even contact op met ons secretariaat of met Fred Emmerik. Hun gegevens treft u op de site aan. Als u 'hier' klikt dan treft u ook het inschrijfformulier aan.