Waar zijn wij voor u mee bezig

Op deze pagina vindt u allerlei zaken die vanuit politiek standpunt interessant zijn om u ervan in kennis te stellen. 

Regelmatig dient onze fractie moties en amendementen in tijdens de raadsvergaderingen. Het overzicht van 2021 treft u hier aan. Als u de moties en amendementen zelf wilt lezen, klik dan via de link op de diverse raadsvergaderingen: https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/valkenswaard.

Verder op deze pagina treft u nieuwsberichten van zowel onze partij als onze fractie aan.

Iemand aanmelding voor een koninklijke onderscheiding?

Vind je dat iemand echt een koninklijke onderscheiding verdient? Weet dan dat daar spelregels aan zijn verbonden. Als je iemand wilt voordragen voor volgend jaar tijdens de lintjesregen, dien dan een voorstel in VOOR 1 juli 2021. Klik 'hier' voor de 'spelregels'. 

Paastraktatie weer gebracht

(2 april 2021) Vandaag hebben we weer voor alle bewoners van de vestigingen van Valkenhof een Paastraktatie gebracht. Ook voor de bewoners van de Zoete Inval hadden we een traktatie voor bij de koffie. Directie en locatiemanagers van Valkenhof: bedankt voor de leuke ontvangst en medewerking!

 

 

 

Terenplein wordt Meester Tonplein

(12 maart 2021) Aanpassing 'oude' terenplein achter de Schepelweyenschool krijgt eindelijk vorm. En de naam wordt: Meester Tonplein. Genoemd naar meester Ton Martens die meer dan 40 jaar les heeft gegeven op basisschool Schepelweyen. Ton komt de eer toe! Maar voor de kinderen van de school en de omgeving wordt eindelijk het plein aangepast. En het wordt mooi. Het zal nog een paar maanden duren voordat het helemaal klaar is, maar er komt schot in. Kijk 'hier' voor de flyer over het Meester Tonplein en klik 'hier' voor een gedetailleerde plattegrondtekening.

Prestatieafspraken Woningbelang, Huurdersbelangenvereniging en gemeente weer vastgesteld

(11 februari 2021) Woningbelang, de huurdersbelangenvereniging en de gemeente hebben ook voor 2021 prestatie-afspraken gemaakt. Wij zijn nog wel benieuwd naar een evaluatie van de afspraken uit 2020, maar voor de nieuwsgierigen onder ons: klik 'hier' als u de afspraken wilt lezen. 

 

Gaat statiegeld groot deel zwerfafval terugbrengen?

(4 februari 2021) Op 31 december 2022 komt er dan eindelijk statiegeld op blikjes. Dit idee zou van tafel gaan als in 2020 70% minder blikjes bij het zwerfafval zou zitten. Maar helaas. Er werd zelfs meer gevonden. Wij als partij doen al enkele jaren mee met de World Clean-up day. En tussentijds zijn enkele leden ook actief in het verwijderen van zwerfafval. Maar het is elke keer weer schrikken als je ziet wat er in de openbare ruimte ligt. Onze vinden ze dus in de plannen.

Gaat statiegeld op blikjes het zwerfafval terugbrengen?

(4 februari 2021) vanaf 31 december 2022 wordt statiegeld op de blikjes verplicht. Eindelijk, zo denken wij. Blikjes zijn een groot deel van het zwerfafval. De maatregel zou van tafel gaan, als in 2020 70% minder blikjes zou worden aangetroffen. Dat viel dus tegen. Er werden er meer gevonden. Wij staan achter de plannen!

 

 

 

Het 'terenplein' gaat er komen

(8 januari 2021) Het Terenplein in de wijk Schepelweyen komt er eindelijk. We hebben er ons tijdens de behandeling van de begroting in overleg met vrijwilligers en de scholen hard voor ingezet. En met dank aan die vrijwilligers in Dommelen en heel veel kinderen van de Schepelweyenschool komt het er dit jaar van. Het college is ondertussen gestart met de invulling. Uitvoering volgt over enkele maanden.

 

Evert van de Goor 

(3 november 2020) Gisteravond is onze vriend en partijgenoot Evert van de Goor overleden. (Samen voor) Valkenswaard verliest een man met een groot sociaal hart. Een steun en toeverlaat voor velen. Evert heeft voor Valkenswaard en de inwoners heel veel betekent. Als vakbondsman, voorzitter van de Ondernemingsraad bij Willem II, maar ook als bestuurslid van diverse verenigingen zoals SV Valkenswaard, SSOV, Truckrun, Oudersociëteit Het Gegraaf. Ook voor huurdersbelangen en woningzoekenden kwam Evert vele jaren op door zijn contacten met Woningbelang. Valkenswaardse Belangen heeft tientallen jaren bij hem in het hart gezeten. Evert heeft altijd iets willen betekenen voor de Valkenswaardse mensen. In 2017 heeft Evert samen met Fred de overstap gemaakt naar de nieuw op te richten partij Samen voor Valkenswaard. Hij heeft de partij altijd met raad bij gestaan. Die steun gaan we missen alsmede zijn aanwezigheid. Maar vergeten zullen we hem nooit. Evert heeft een speciaal plaatsje bij ons.

Dahliabollen voor wat meer kleur

(6 juni 2020) Ton heeft vandaag 500 zakken met dahliabollen afgegeven in Borkel en Schaft. Daarnaast brengen we donderdag 250 zakken naar de Boodschappenmand. Enkele leden van onze partij hebben daarnaast in de middag ruim 400 zakken met dahliabollen weggegeven in ons dorp. We willen even wat kleur brengen in de coronatijd.

 

 

Jaarverslag en Jaarrekening gemeente

(31 mei 2020) Op 11 en 25 juni a.s. vergadert de gemeenteraad over het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019. Het is het moment voor het college om verantwoording af te leggen m.b.t. de beloften die zij eerder deden voor 2019. Ondanks al het geld dat gedurende het jaar is toegevoegd aan de begroting, sluiten we 2019 toch af met een verlies van meer dan een miljoen Euro (€ 1.077.000,-). De accountant wacht ook nog even met de goedkeuring in afwachting van de  verwachte uitspraak van de rechter inzake Dommelkwartier op 3 juni a.s.. Wij zijn benieuwd wat het allemaal gaat brengen.

Legaliteit raadsvergadering

(30 mei en 2 juni 2020) Donderdag 28 mei was er weer een raadsvergadering. Zonder publiek en pers i.v.m. corona. Geen probleem als je dan maar via de livestream bent te volgen. Al snel bleek dat niet zo te zijn. De mensen thuis zagen ons wel maar hoorden niets. Onze fractie heeft de voorzitter gevraagd of we wel openbaar en dus rechtsgeldig bezig waren. Volgens hem wel en de rest van de raad zei er niets over. Ondertussen zijn we van mening dat onze besluiten niet rechtsgeldig kunnen zijn. Daarom hebben we de griffier en de burgemeester gevraagd dit te onderzoeken en dinsdag 2 juni uitsluitsel te geven. Dat kan er wel eens toe leiden dat we alles moeten overdoen. Zie ook: https://www.ed.nl/valkenswaard-waalre/volgt-valkenswaard-de-wet-wel-met-raadsvergadering-die-voor-niemand-te-volgen-is~a2ed2113/. Op 1 juni 2020 heeft de burgemeester aangegeven dat onderzoek uitwijst dat de vergadering en de besluiten niet rechtsgeldig zijn. Vanavond gaan we een oplossing bespreken in het overleg met fractievoorzitters.

Van Antoniuskerk naar woningbouw

(7 mei 2020) Het college stemt in met een principeverzoek om in de Antoniuskerk 18 wooneenheden te realiseren. De gevels aan de zijde van de Eindhovenseweg en de Carolusdreef moeten nagenoeg hetzelfde blijven. Ook de bomen tussen de kerk en de Carolusdreef moeten beschermd en bewaard blijven. De woningen worden voor diverse doelgroepen gerealiseerd. Wil je hier meer over lezen, dan tref je 'hier' de informatieve brief van de gemeente aan. Als je 'hier' klikt dan tref je schetsen van de plannen aan. En ben je ook nog geïnteresseerd in het verleden van de kerk dan tref je daar 'hier' een studie van aan.

(4 mei 2020) Ons bereikte diverse vragen rond de bestrijding van de eikenprocessierups. Veelal hadden die te maken met het risico vooral voor vogels. De gemeente heeft een uitgebreide reactie gegeven. Daarnaast hebben we nog even extra navraag gedaan naar het gebruikte middel (Xentari). Dit schijnt echt niet schadelijk te zijn voor vogels, bijen e.d.. De reactie van de gemeente treft u 'hier' aan.

 

 

Project Dommelkwartier

(2 mei 2020) Tijdens de raadsvergadering van 30 april 2020 hebben Vitaal Valkenswaard en de Valkenswaardse VVD een motie vreemd ingediend om de gemeente en de projectontwikkelaar van Dommelkwartier en Woningbelang aan tafel te krijgen. Stop de lopende zaken (gemeente versus projectontwikkelaar en gemeente versus Woningbelang) en laat je begeleiden door een commissie van wijzen om eruit te komen. Volgens beide partijen komt het Valkenswaard duur te staan als de rechtszaak doorgaat. De hele geschiedenis van overleggen en documenten werd in een motie vreemd verwerkt (klik 'hier' voor de motie). Samen voor Valkenswaard heeft de motie niet mee ingediend maar wel ondersteund. Overigens nadat op ons verzoek de punten 3 en volgende uit de motie werden geschrapt. Wij kunnen namelijk niet overzien wat daarvan de juridische consequenties zijn. Wij hebben de motie gesteund maar niet vanuit de gedachte dat de gemeente verliest. Maar die kans is wel aanwezig. Wij denken dat er in deze zaak altijd verliezers zijn en dat zijn onze inwoners. Wij willen dat er alles aan gedaan is om een eventueel debacle voor onze inwoners te voorkomen. Inhoudelijk mogen wij niet veel zeggen over de documenten. Onze fractie heeft besloten raadsvergaderingen bijgewoond die vallen onder de geheimhouding die de raad zichzelf heeft opgelegd. Zelfs nu die documenten via de rechtszaak openbaar zijn geworden. Doen we het wel dan zijn we strafbaar. Wij hebben wel aangegeven dat we het alleen al voor onze inwoners en Woningbelang van heel groot belang vinden dat het goed komt. Woningbelang heeft (destijds na overleg met de gemeente) meer dan 3 miljoen Euro uitgegeven voor de grond aan de Weegbree. En dat voor wat nu een schapenwei is. Overigens maken wij ons sterk om het voor Woningbelang op de locatie Weegbree minimaal mogelijk te maken dat er tijdelijke woningen worden gerealiseerd. De portefeuillehouder heeft daar eerder van aangegeven achter te kunnen staan. Met betrekking tot Hoppenbrouwers (het tweede deel van Dommelkwartier) hebben wij voorgesteld, als woningbouw niet mag, om daar een complex te realiseren van wonen (senioren en jonge gezinnen) met kinderopvanglocatie, voorzieningen als bijvoorbeeld pedicure, kapsalon, restaurant, recreatie en park richting de Dommel. Hiermee wordt door de huidige coalitiepartijen en de portefeuillehouder overigens niet ingestemd. De ingediende motie vreemd van VV en VVD is overigens om diverse redenen verworpen door de gehele coalitie. Nu rest alleen nog afwachten tot de rechter beslist. Loopt het verkeerd af voor ons dan rest alleen nog maar ondertoezichtstelling (in de motie beschreven als art 12 status).

Woningbouw door Woningbelang

(1 mei 2020) De gemeente en Woningbelang hebben uitgebreide plannen gemaakt m.b.t. de bouwplannen aan de Emmalaan, Wilde Wingerd, Le Sage ten Broekstraat en Barentszstraat. Wilt u er meer van lezen? Klik dan 'hier'.

Behandeling verordening op het Burgerinitiatief Valkenswaard 2020

(30 april 2020) Vandaag behandelt de gemeenteraad ons initiatiefvoorstel m.b.t. de Verordening op het burgerinitiatief. Wij willen de verordening uit 2008 wijzigen. de gemeenteraad zal een grotere rol krijgen bij gemeentebrede initiatieven, er wordt een wijziging aangebracht in het aantal handtekeningen en in het ondersteuningsformulier. Daarnaast laten we de burgemeester jaarlijks verslag van dit onderwerp doen in het financieel Jaarverslag. In overleg met het CDA wordt in de raad wel voorgesteld om de leeftijdsgrens voor het indienen van een initiatief vrij te laten (zie artikel 3, lid 1). Dan wordt de tekst van dit artikellid: Initiatiefgerechtigd zijn ingezetenen van de gemeente Valkenswaard. 'Hier' treft u de tekst van de verordening aan. Tevens treft u 'hier' een ondersteuningsformulier aan en 'hier' treft u het formulier 'initiatiefvoorstel' aan.

Gehucht Hoppenbrouwers

(29 april 2020) In januari heeft het college de gemeenteraad gevraagd of er bedenkingen zijn m.b.t. het realiseren van woningen op de Hoppenbrouwers 21. Dit gebied gaat over de voormalige ingestorte boerderij direct achter speeltuin Geenhoven. 'Dit' is de brief die de gemeente aan de raad heeft voorgelegd. Door de Coronaproblemen is behandeling van de brief uitgesteld. In afwachting daarvan hebben wij samen met Valkenswaard Lokaal, D66 en Vitaal Valkenswaard onze reactie schriftelijk gegeven. Die brief treft u 'hier' aan. Wij willen voorlopig niet meewerken, omdat wij een dreiging zien voor het voortbestaan van de speeltuin maar ook omdat dit ligt tegen het gebied 'Dommelkwartier'. Wij zijn van mening dat je het plan breder moet trekken. Vandaag ontvingen wij 'deze' reactie van de gemeente. Donderdag 30 april staan alle documenten op de agenda van de raad. In het gebied is ook een plan om een stadsboerderij te realiseren. Van dat plan is de bijgevoegde foto.

Ooievaarsnest geplaatst

(25 april 2020) Juli vorig jaar hebben wij de gemeente gevraagd naar de mogelijkheid om een ooievaarsnest te plaatsen langs de Loonderweg. Om allerlei redenen was dat geen beste keuze. De gemeente heeft het idee ingebracht in het project van de Tongelreep. En dat is goed gegaan. De paal is afgelopen week geplaatst nabij de Opperheide - Brugseheide en camping de Punder. Dank aan de gemeente! 

Muziekkiosk houdt de gemoederen bezig

(17 april 2020) In 2018 is een burgerinitiatief ingediend met als doel om uiteindelijk op de Markt een muziekkiosk te kunnen plaatsen. Op veel plaatsen, voor sociale media, houdt dit onderwerp de gemoederen bezig. Lees 'hier' wat onze fractie er van vindt.

 

 

Paasactie bewoners Valkenhof

 

 

 

 

 

(3 april 2020) Gisteren hebben we voor alle bewoners van Valkenhof een zakje paaseieren afgegeven. Gewoon een gebaar van medeleven in de moeilijke coronatijd. Ook voor het personeel hebben we paashazen en eieren afgegeven. Van de directie ontvingen we vandaag 'deze' dankbrief. En dat vinden wij dan ook weer heel leuk.

Toekomst van Valkenswaard

(8 februari 2020) Het wordt menens voor zover u dacht dat het dat nog niet was. Mogelijk valt dit jaar een belangrijke beslissing over de toekomst van Valkenswaard. In de commissievergadering van 20 februari 2020 en de raadsvergadering van 5 maart 2020 leggen we mogelijk het proces vast. Samen voor Valkenswaard zoekt objectieve meningen. Laat u horen via Facebook of e-mail! Het raadsvoorstel treft u 'hier' aan. Klikt u 'hier' dan vindt u het eindrapport "Met stip op 1' van 8 april 2019.

Wonen en zorg - jong en oud gemengd met voorzieningen

(25 januari 2020) Deze combinatie is precies wat wij willen. In februari vorig jaar is een motie van ons om dit te onderzoeken aangenomen in de raad. Wil je de laatste stand weten? Klik dan hier voor de toelichting van de gemeente en de actuele stand van zaken. Ook als het gaat om tijdelijk wonen!

Geef voorrang aan 't Heike!

(16 januari 2020) In januari moet de raad beslissen om weer 310.000 Euro uit te geven aan het zwembad. Nieuwe kleedlokalen buiten, een opslagruimte en een horeca-uitgiftepunt. Ja, de oude opstallen zijn echt aan vervanging toe. Maar moet dat nu? Wordt het niet eens tijd om ook te kijken naar andere accommodaties. Al 3 jaar wordt gepraat over vervanging van de kleedlokalen van 't Heike. Voetbalvereniging Dommelen wordt er al heel lang op aangekeken dat de douches ernstig beschimmeld, verouderd en vuil zijn. Ook de GGD heeft hierover geadviseerd om te handelen. Onlangs is een motie van ons aangenomen. Ons standpunt: Het één doen hoeft het andere niet te laten. Maar nu op stel en sprong het zwembad weer aanpassen en alleen nog maar praten over 't Heike. Nee dus! Spendeer die 100.000 Euro. 't Heike en Voetbalvereniging Dommelen zijn dan geholpen.

Hoe verder met de bloemencorso?

(20 december 2019) Tijdens de raadsvergadering van 18 december hebben we het college weer verzocht om de argumenten van Crescendo m.b.t. aanpak geluidsproblematiek serieus te nemen. Crescendo is in onze ogen aan de kant geschoven door het college en de partijen van de coalitie. Daar waar men in oktober nog medestander van ons was, liet men het nu afweten. Punt is: nu is het Crescendo. Mogelijk binnenkort Reisvenne-Oranje. Wie volgt? Is dit het einde van het bloemencorso zoals wij dat kennen? Wij ontvingen applaus. Het college en de coalitie hoon. Maar wat schieten we als Valkenswaard er eigenlijk mee op? Zie ook ons bericht van 1 juli 2019.

Kerstkringloop Boodschappenmand

(17 december 2019) Ons idee om bij de Boodschappenmand een kerstkringloop te houden, is na een pittige discussie in de gemeenteraad aanvaard. Ook het college stemde er uiteindelijk mee in. En dat heeft de Boodschappenmand geweten. Grote hoeveelheden kerstspullen zijn er gebracht. Diverse inwoners zijn er blij mee geweest.

 

 

Feelgood Flitspalen

(22 november 2019) Tijdens de raadsvergadering van 7 november is een voorstel van VL en CDA aangenomen om bij de Provincie aanspraak te maken op een feelgood flitspaal bij de oversteek Ooistraat en daarna in overleg met de wijkcommissie het goede doel te bepalen. Samen voor Valkenswaard kreeg de raad achter zich om het verzoek uit te breiden met een paal op de Sil. Dit i.v.m. de diverse snelheidsproblemen daar. Het college heeft het verzoek overgenomen. Nu afwachten wat de provincie ermee doet. (foto van Dorpsinitiatief BES).

 

Kerstpakketten

(22 november 2019) Gun je iemand een kerstpakket van Samen voor Valkenswaard? Kan iemand zo'n leuk gebaar gebruiken? Doe dan mee met onze "LIKE, DEEL en WIN ACTIE!" op Facebook van 21 november 2019.

 

 

 

Begroting 2020

(7 november 2019) Tijdens een lange vergadering heeft de gemeenteraad de begroting voor 2020 en later vastgesteld. Samen voor Valkenswaard heeft tegengestemd. Waarom? Het sociaal domein lijkt niet genoeg te zijn begroot en gaat ten koste van een groep zwakkeren onder ons. Meer algemene voorzieningen dan maatwerk. Een rechtszaak rond Dommelkwartier kan wel eens geld gaan kosten wat niet is begroot. En diverse wensen van de raad worden niet door geld gedekt. Met andere woorden: we bestellen een nieuwe auto maar zien wel hoe we die gaan bekostigen. Wil je ons betoog lezen, klik dan hier.

Democratie of eigen wensen?

(3 augustus 2019) Tijdens de behandeling van de Nota Kaders en de vergadering daarna heeft de raad een motie van ons aangenomen om op diverse posten te bezuinigen. De meerderheid werd voor veel onderdelen van de motie bereikt zowel in aantal stemmen als in aantal fracties. Het college heeft zonder duidelijke motivering de raad gepasseerd. Daarover hebben we vragen gesteld (zie tab vraag en antwoord). Ook een bericht daarover is in de pers geweest. Klik op de link voor het bericht: https://www.ed.nl/valkenswaard-waalre/svv-college-valkenswaard-trapt-raad-op-tenen~ab7c76c5/.

Toekomst van Valkenswaard: zelfstandig, fuseren, samenvoegen?

(9 juli 2019) Herhaling van het bericht van 24 mei 2019! Stip op de horizon voor de toekomst van Valkenswaard: Wilt u meedenken over de toekomst van Valkenswaard (zelfstandig, fuseren of samenvoegen met Heeze-Leende en Cranendonk), lees en praat dan met ons mee. 'Hier' vindt u een belangrijke rapportage die we 5 september in een extra commissievergadering van de gemeenteraad bespreken.

Windmolens bij Koolbiek bij Borkel?

(2 juli 2019) Er zijn plannen ontstaan om windmolens te plaatsen (240 m hoog) langs de Luikerweg en de Maaij net voorbij Suykerbuyck. Daar is nu al weerstand tegen. Wij begrijpen dat goed. Zeker om redenen van vogelstand. Juist dat gebied is onderdeel van grote vogeltrek in het najaar. Dat hebben wij 27 juni jl. ook in de gemeenteraad aangegeven. Vandaag ontvingen wij een rapportage (windmolenrisicokaart) van Vogelbescherming Nederland. Dat zegt eigenlijk genoeg. Klik 'hier' als je dat rapport wilt lezen.

Is Reisvenne-Oranje na Crescendo ook kind van de rekening?

(1 juli 2019) Het Kloosterplein achter de Nicolaaskerk moet worden opgeknapt. Als dat gebeurt dan is er geen ruimte meer voor de corsotent van Reisvenne-Oranje. Volgens het college kan de tent verplaatst worden naar het parkeerterrein tussen de Emmalaan en de Brandweer. Dus is 2019 het laatste jaar op de huidige locatie. Oké wat ons betreft. Maar alleen als de nieuwe plaats onherroepelijk is geregeld. Een corsotent plaatsen in een bestaande omgeving zal al heel snel tot procedures leiden. En dat kan ten koste gaan van het buurtschap. Dat hebben we wel gezien bij Crescendo die na 6 jaar soebatten nog geen vaste locatie heeft. Een amendement van ons om dat te regelen werd alleen gesteund door D66, VL, VV, VVD en dhr. Plompen en daarmee verworpen. Wat ons betreft triest dat er niet voor zekerheid wordt gegaan voor ons grootste evenement.

Moties van wantrouwen

(21 juni 2019) Tijdens de vergadering van 20 juni 2019 hebben wij moties van wantrouwen (mee) ingediend. Hier het volledig pleidooi van Fred, waarom we zover zijn gekomen. Overigens hebben de moties het niet gehaald. Ondanks de verschrikkelijke financiële cijfers sloot de coalitie de gelederen.

Verbindingsweg West-Parallel naar Mgr. Smetsstraat

(2 juni 2019) Er is een discussie ontstaan over de wijze van autoluw maken van een verbindingsweg tussen de West-Parallel en de Mgr. Smetsstraat. Niet in het bestemmingsplan maar middels een verkeersbesluit wil het college en de raad dit regelen. Tegen het zere been van H&G en omwonenden. Maar het resultaat is eender. Procedures aanspannen om alleen maar te laten zien dat je je voelt 'voorgelogen' kosten veel geld, veel verkeerde energie en kunnen leiden tot een veel grotere auto- en fietstunnel die heel veel kost en waar niemand bij gebaat is. Samen voor Valkenswaard heeft alle betrokkenen opgeroepen om eerst goed na te denken alvorens te doen.

Fusie, Samenwerking of Herindeling of.....

(24 mei 2019) Op 22 mei jl. zijn de gemeenteraden van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard bijgepraat over het onderzoek naar hun gemeentelijke toekomst. Aan de raden en inwoners is het om te zeggen wat ze willen. DENK MET ONS MEE! Laat ons weten wat u wilt. De Raadsinformatiebrief over het onderzoek  treft u 'hier' aan. Wilt u het rapport lezen, klik dan 'hier'. Uw reactie kunt u mailen naar info@samenvoorvalkenswaard.nl. 

Reële toekomstvisie Wijkcommissie 't Gegraaf

(6 mei 2019) Wijkcommissie 't Gegraaf heeft een mooie visie opgesteld over de toekomst van 't Gegraaf. Reëel, duidelijk en haalbaar. Interesse? Klik dan 'hier'. Het stuk is klein van omvang dus lees het gerust.

Denk mee over het Fietsbeleidplan

(4 mei 2019) In de raadsvergadering van 29 mei 2019 wordt het nieuwe fietsbeleidsplan behandeld. Een belangrijk document, omdat zeker in ons dorp de fiets veelvuldig wordt gebruikt. Meedenken? Graag zelfs! Lees 'hier' het document en mail uw ideeën of reactie naar info@samenvoorvalkenswaard.nl. 

 

Sneller en beter afgestemd tot woningen komen

(2 mei 2019) In februari jl heeft de raad het woningbouwprogramma 2019-2021 vastgesteld. Volgens ons kan er meer en kan het beter. We bouwen niet snel genoeg en de woningen voldoen vaak ook niet aan de vraag van onze inwoners (zie bv. https://www.ed.nl/valkenswaard-waalre/valkenswaard-past-plan-voor-woningen-in-lage-heide-aan-meer-en-goedkoper~a82ce142/). Wij hebben daar nu vragen over gesteld en oplossingen / ideeën aangeboden. Dit inclusief bouwen van Tiny Houses. We hebben onze vragen uitgebreid toegelicht en willen hierover binnenkort ook met de wethouder aan tafel. Wil je onze bijdrage met vragen en toelichting lezen? Klik dan 'hier'.

Speeltuinen 't Gegraaf

Het college heeft onze motie overgenomen om een speeltuin te realiseren in de groenstrook aan de Kornoeljelaan. En natuurlijk om dit in overleg met de wijkcommissie te doen. Daarnaast hebben we gevraagd om te kijken naar speeltoestellen die tevens kunstobject zijn. De wijkcommissie heeft aangegeven op die plek een natuurspeeltuin te willen, niet persé in combinatie met kunst. Budget is er. Nu wordt i.o.m. (de kinderen van) de wijk een keuze gemaakt.Jammer van de kunst, maar het zal zeker een mooie speeltuin worden met inbreng van de wijk.

Archeologisch onderzoek West-Parallel / N69

(1 maart 2019) Vandaag hebben we het college schriftelijke vragen toegezonden i.r.t. de grondwerkzaamheden die gaan volgen rond de aanleg van de West-Parallel. De verwachting is dat er veel materiaal wordt aangetroffen uit de Tweede Wereldoorlog. Wij vragen het college om de heer R. Bogaars uit Aalst-Waalre aan te bevelen om daaraan te mogen deelnemen. Daarnaast vragen we het college om aangetroffen materialen te behouden voor Valkenswaard en niet te laten afvoeren naar opslagruimten van het Nationaal Archief of andere locaties. Wil je onze argumenten en de brief lezen? Klik dan 'hier'.

Lokale Omroep Valkenswaard

(1 maart 2019) Het college heeft in de raad van 28 februari voorgesteld om de VOS weer voor te dragen bij het Commissariaat voor de Media om de zendmachtiging te krijgen tot 2024. Wij hebben geprobeerd dit tegen te houden. Onze argumenten? Vraagtekens rond de bezetting van de adviescommissie, de weging van indicatoren tijdens het proces, niet willen kijken naar het verleden, de financiële situatie en het ontbreken van de wens tot samenwerking. Helaas behaalden we geen meerderheid. De VOS blijft onze omroep. Wil je ons pleidooi lezen, klik dan 'hier'.

Wonen voor jong en oud!

(27 februari 2019 en 1 maart 2019) In de raadsvergadering van 28 februari is het woningbouwprogramma 2019-2021 besproken. Onze fractie heeft op basis van ons verkiezingsprogramma wederom geprobeerd om huisvesting van de grond te krijgen voor de combinatie senioren en jonge gezinnen met allerlei voorzieningen, zoals zorg, kinderopvang, horeca, recreatie e.d.. Wil je weten wat we hebben ingediend, klik dan 'hier'. Het resultaat mag er zijn. Met uitzondering van de VVD hebben alle fracties ingestemd. Eind 2019 moet een onderzoek zijn afgerond en wordt van het college een voorstel verwacht.

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp

(26 februari 2019) SvV heeft vragen gesteld over de eigen bijdrage die mensen betalen voor de inzet van huishoudelijke hulp. De gemeente past in onze ogen de Wmo hier niet goed toe. Daarom betalen veel mensen meer dan 100 Euro per vier weken, waar dat volgens ons maar € 17,50 mag zijn. Ook wordt er betaald voor uren zonder dat er gepoetst wordt. Betaalt de klant maar ook de gemeente hier teveel? We hopen het 28 februari te horen. Klik 'hier' voor onze vragen. Ook de Ombudsman heeft vragen gesteld aan de Minister van VWS omtrent de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp. Klik 'hier' voor de brief van de Ombudsman.

Scouting Dick van Toor bestolen

(15 februari 2019) Scoutinggroep Dick van Toor uit Valkenswaard is slachtoffer geworden van verduistering van financiële middelen binnen de eigen gelederen. Hierdoor is de groep ernstig gedupeerd en is het voortbestaan van de groep in gevaar. De scouting is een crowdfundingsactie begonnen in de hoop € 55.000,- bijeen te halen. De volledige informatie over de actie tref je hier aan. Wil je steunen, en waarom zou je dat niet doen, klik dan hier: https://dvt.steunscouting.nl.

Kapellerpad: Cultuur historisch waardevol

(1 februari 2019) Naar aanleiding van een motie van ons heeft de Erfgoedcommissie geadviseerd om de Kapellerpad aan te wijzen als Cultuur historisch waardevol. Het krijgt daarmee de sterstatus. Het college heeft dit overgenomen en wil de aanwijzing voltooien (zie deze brief). Voor het onderzoek van de Erfgoedcommissie is interessante informatie verzameld; foto's, kaarten e.d.. Zie hier! Dit laatste document bevat ook een link naar Opdenrosheuvel.nl: een bezoek aan de site is meer dan de moeite waard!

Gerard van Wijk

(11 januari 2019) Tot onze schrik ontvingen wij bericht van het overlijden van Gerard van Wijk. Een icoon van de Valkenswaardse VVD. Zeker voor Ton en Fred een hele bekende. Voor Fred zowel politiek als privé. Gerard was juist de laatste tijd zo positief over zijn gezondheid. Helaas heeft toch die gezondheid hem weggehaald uit het alledaagse leven. Wij wensen zijn vrouw Mieke en (klein)kinderen alle sterkte. (foto van de Valkenswaardse VVD).

Lichtjes op de oorlogsgraven

(15 december 2018) Op 24 december a.s. van 16.00 uur tot 17.30 uur worden er lichtjes geplaatst bij de graven op het War Cemetery Valkenswaard aan de Luikerweg. Iedereen wordt van ganser harte uitgenodigd om daar bij aanwezig te zijn. Je kunt ook een lichtje sponsoren. Laten we dat SAMEN doen!

 

Afvalcontainers houden steeds meer mensen bezig

(13 december 2018) De laatste maanden ontvangen we aanzienlijk meer klachten over neergooien van afval bij plastic- of glascontainers dan voorheen. Op Facebook hebben wij daar ook al enkele berichten aan gewijd. Continue ontvangen we foto's en reactie's omdat de ondergrondse afvalcontainers niet werken, mensen niet weten dat een milieupas nodig is, het storten tot een puinhoop leidt, Belgen hun afval 'dumpen', maar ook over de mentaliteit van een aantal. Vanavond in de Raad stellen wij de volgende vragen daarover:

 

- College zijn wij door Cure opgezadeld met een verkeerd type afvalcontainer?

- College wat wordt de oplossing die u ons op korte (zeer korte) termijn gaat aanbieden?

Vandaag werd door de gemeente al wat nieuws naar buiten gebracht op vragen van het CDA. "Op 3 december heeft het Dagelijks Bestuur van Cure een plan met betrekking tot de aanpak van bijgeplaatst afval besproken. Dat plan was in eerste aanleg gericht op de gemeente Eindhoven en in een later stadium uitgebreid naar de overige Cure-gemeenten. Het bestuur heeft het plan weliswaar vastgesteld, maar opgemerkt dat de tekst nog aangepast dient te worden om zo meer recht te doen aan de aanpak in de beide overige gemeenten. Zodra deze aanpassing is gemaakt, zullen wij u het rapport inclusief de bijlagen toesturen. Eén van die bijlagen, het rapport van Novi Mores, waarop het plan van aanpak van Cure is gebaseerd, sturen wij u alvast toe en treft u bijgaand aan."

Wilt u dat plan lezen? klik dan hier. De antwoorden op onze vragen volgen later.

Meer onafhankelijkheid bij aanvragen maatwerk o.g.v. de Wmo!

(9 november 2018) Als de gemeente en een aanvrager voor bijvoorbeeld de aanpassing van een woning niet op één lijn komen, dan is vanaf 9 november 2018 de inzet van een geheel van de gemeente onafhankelijke mediator mogelijk. Op dat moment hebben dan al twee medewerkers van de gemeente de aanvraag beoordeeld. Gisteren stond de hele raad achter ons voorstel om de Wmo-verordening op dit punt aan te passen. Dus niet een derde persoon van de gemeente, maar iemand van buitenaf beoordeelt de aanvraag inclusief besluitvorming. Dit moet meer vertrouwen geven voor de aanvrager.

 

Zonnepanelenproject breder inzetbaar!

(9 november 2018) In de raadsvergadering van 8 november hebben wij gericht gevraagd of anderen dan eigenaren van woningen kunnen deelnemen aan het zonnepanelenproject van de gemeente. Goed nieuws! Verenigingen (sportverenigingen zoals vis-, voetbal-, tennisverenigingen e.d. maar ook Verenigingen van Eigenaren) kunnen zich aanmelden voor het project. De gemeente schiet het bedrag voor. Je betaalt met maandelijkse termijnen van kleine bedragen in maximaal 15 jaar af (rente 1,35%). Interesse? Kijk dan op https://www.valkenswaard.nl/…/regionaal-zonnepanelenproject… en of https://www.degroenezone.nl/

Begroting 2019

(1 november 2018) Laten we aangeven, dat Valkenswaard het financieel nog redelijk goed doet. De lasten voor onze inwoners zijn enigszins verhoogd. Dit door de prijsindex die men hanteert bij lokale belastingen. Weliswaar iets meer dan vorig jaar, maar goed. En toch stemden wij tegen de begroting. Waarom? Het gaat om keuzes die je maakt. Het college vond meer dan 2 miljoen Euro in allerlei potjes en vult daarmee de reserves aan. Voor het eerst, voor zover wij weten, wordt geld (4,5 ton) uit een bouwexploitatie gehaald (Lage Heide), omdat dit project in de toekomst misschien geld oplevert. Maar ondanks die extra financiën, komen we toch weer ruim 4 ton te kort. En we moeten nog enkele uitgaven verwerken. Conclusie: ons  huishoudboekje is dus niet op orde. Samen voor Valkenswaard hoopte dat het college betere keuzes zou maken. Bijvoorbeeld ook voor de Jeugdwet en de Wmo. Het college wil budgetplafonds invoeren om de kosten te drukken. Maar als dit betekent dat sommigen (nog) niet in aanmerking komen voor hulp, dan maken wij liever andere keuzes. Dan maar geen fietspad. Of doe eens boekenonderzoek naar de winsten van zorgaanbieders. Stel daar grenzen aan! Is het alleen maar kommer en kwel? Nee hoor. Chronisch zieken met inkomsten net boven het bijstandsniveau ontvangen 100 Euro als tegemoetkoming. We steunden een initiatief om paal en perk te stellen aan het doen van grepen uit de algemene reserves. Op ons verzoek is een aangepast besluit genomen m.b.t. meer woningbouw in Borkel en Schaft. Wij kregen brede steun om leegkomende agrarische bedrijven in Borkel niet langer meer alleen aan te bieden aan paardenhandel of -sport, maar actief te zoeken naar recreatieve overnachtingsmogelijkheden. En steun kregen we uit de ondernemerswereld, de gemeenteraad en het college voor ons idee om een locatie in te richten om kinderen te voeden, te verschonen inclusief toilet voor ALLE bezoekers. Wil je hier trouwens meer van zien, kijk dan even hier voor foto’s! Wil je ons pleidooi nalezen? Dat kan door hier te klikken.

Wordt de Kapellerpad beschermd dorpsaanzicht?

(14 september 2018) Gisteren stond de gehele raad achter onze "Motie Vreemd" om de Monumentencommissie om advies te vragen of de Kapellerpad kan worden aangewezen als beschermd dorpsaanzicht. Het is de enige (lange) strook in Valkenswaard bestraat met zogenaamde 'kinderkopjes'. Voor het indienen van de motie kregen we ook steun van het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft die graag de (cultuur)historische waarden van Borkel en Schaft wil behouden. Juridisch geen probleem. Nou alleen het advies en besluitvorming afwachten.

Eindelijk nieuwe locatie voor de Boodschappenmand

(14 september 2018) De gemeente heeft een pand gehuurd aan de Geenhovensedreef voor de Boodschappenmand. Eindelijk is het zover dat er duidelijkheid komt. De gemeenteraad moet in oktober nog wel besluiten over het voorstel, maar wij gaan ervan uit dat de Boodschappenmand de school aan de Barentszstraat gaat verlaten voor 1 januari 2019. (foto www.deboodschappenmand.nl). Wil je het persbericht van de gemeente lezen? klik dan 'hier'.

Transport gevaarlijke stoffen door het dorp

(13 september 2018) Samen met Valkenswaard Lokaal hebben wij ons in de raadsvergadering hard gemaakt om eindelijk eens iets te doen aan de transporten van gevaarlijke stoffen door ons centrum. De Actiegroep Leefbaar Valkenswaard verdiende deze steun, nadat zij zelf al veel stappen heeft gezet om bedrijven aan te schrijven en te vragen hun routes te wijzigen. En zelfs te wijzen op de  wetgeving. De gehele raad stond achter de "motie vreemd". Dinsdag zal het college de motie behandelen, maar wij gaan ervan uit dat er nu echt iets moet gebeuren. Ondanks dat de burgemeester er zelf anders over denkt, hebben wij hem verzocht om in het kader van veiligheid zijn rol hierin te nemen. Want wij zien wel een rol weggelegd voor hem.

Atletiekvereniging Valkenswaard (AVV) kan voorlopig vooruit!

(13 september 2018) De gemeenteraad heeft besloten tot renovatie van de atletiekbaan van AVV. Daar is veel (extra) geld mee gemoeid, maar dan hebben we ook een accommodatie voor de komende 20 jaar. Samen voor Valkenswaard heeft de handen in één geslagen met Valkenswaard Lokaal, H&G, Vitaal Valkenswaard en de Valkenswaardse VVD om tot dit besluit te komen. Het mooie van dit besluit is dat er ook voor invaliden extra mogelijkheden gaan ontstaan. Van AVV ontvingen we voor onze inzet een dankbrief (zie hier). 

Vrachtverkeer in het dorp: laten we samen optrekken

(27 juni 2018) Samen met Centrumradio Valkenswaard hebben we een rondje gefietst door ons dorp. We wilden laten zien dat er enerzijds veel door de gemeente is gedaan om de problematiek aan te pakken, maar ook dat de wildgroei aan verbodsborden het er voor chauffeurs niet makkelijker maakt. Centrumradio Valkenswaard leverde een film daarvoor af dat via de volgende link is te zien:https://youtu.be/jouCjegfDVg. Volgende week gaat Ton namens ons met de gemeente praten over diverse zaken rond verkeer en handhaving. Dit onderwerp hoort daar zeker ook bij.

Beter goed gejat dan slecht bedacht

(9 juni 2018) Dat zal H&G hebben gedacht m.b.t. de locatie van de oude gemeentewerf aan de Emmalaan. Die gemeentewerf wordt gesloopt. Het college vroeg daar geld voor. In het plan stond dat de locatie daarna zou worden ingezaaid met gras in afwachting van plannen. Namens onze partij stelde Ton tijdens de commissievergadering voor om niet te wachten met bouwen. We mogen immers 175 extra woningen bouwen en we hebben ze hard nodig. Dus ga aan de slag, zo was ons devies. H&G zal gedacht hebben: dat is een goed plan. En zij kwamen direct met een motie om het college een onderzoeksopdracht mee te geven om te onderzoeken of grondgebonden woningen versneld kunnen worden gerealiseerd. De VVD had het geniep van H&G direct in de smiezen en liet dat ook duidelijk merken. Maar de motie werd aangenomen. Gelukkig, al voelden we ons wel gepasseerd. Het zou netjes zijn als we even waren gebeld om de motie mee in te dienen. Maar uiteindelijk gaat het om het resultaat.

Eerste resultaat m.b.t. Agenda 22!

(9 juni 2018) In onze campagne hebben wij veel aandacht gevraagd voor de Agenda 22: dit zijn algemene regels om de openbare of publieke ruimte aan te passen waardoor iedereen, dus ook mensen met een beperking, normaal kunnen deelnemen aan de maatschappij. Wij zeggen overigens dat de publieke ruimte een beperking heeft en niet de mens. Maar tijdens de behandeling van het Bestemmingsplan voor nieuwbouw aan de Dr. Schaepmanstraat, is ons amendement aangenomen om de Toelichting van het plan aan te passen. Er staat nu een stuk in m.b.t. de Agenda 22, maar nog belangrijker is, dat het college nu de plicht heeft om dit te communiceren met Woningbelang. Zij gaat namelijk bouwen. De aanpassing heeft te maken met bereikbaarheid van de woningen met scootmobiel en verlagen van het trottoir op de hoeken als dat veilig kan. Overigens hadden we dit voorbesproken met de directeur van Woningbelang, die er graag aan meewerkt.

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

(9 mei 2018) De gemeente heeft vandaag een persbericht uitgedaan. In de week van 28 mei tot en met 1 juni 2018 ontvangen ruim 2300 inwoners van de gemeente Valkenswaard een vragenlijst over de ondersteuning die zij in 2017 ontvingen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ofwel vanuit de Jeugdwet. De vragenlijst voor Wmo gaat naar volwassen inwoners en de vragenlijst over Jeugdhulp gaat naar zowel ouders als jongeren van 12 jaar en ouder. Wil je het hele bericht lezen, klik dan 'hier'. Ons advies: DOE MEE AAN DIT ONDERZOEK. We weten dat er veel moet veranderen, maar uw mening is daarbij van heel groot belang!

Lintjesregen

(27 april 2018) Gisteren heeft een groot aantal inwoners van Valkenswaard een 'lintje' ontvangen. Namens ons allemaal feliciteren wij hen van harte daarmee.

 

 

 Reactie provincie m.b.t. N69

(26 april 2018) Op 15 maart 2018 stuurden wij een brief naar het college van Gedeputeerde Staten m.b.t. de N69. De brief was gericht op een tussentijdse oplossing en niet meer wegduiken achter het Gebiedsakkoord. Daarnaast is een oplossing ook snel nodig om ons centrumplan door te kunnen voeren. Van de provincie ontvingen we bericht. Een oplossing is voor hen niet makkelijk te realiseren. Een vrachtwagenverbod zal leiden tot problemen elders. De route via Leende over de A2 doen ze af als te lang (2 keer langer dan door ons centrum). Daarom 'vermoedt' de provincie zelfs niet bij een verbod, dat het vrachtverkeer via Leende zal gaan (over de N396). Er worden nu maatregelen voorbereid om het vrachtverkeer 'te verleiden' om toch via de N396 te rijden. Wat dit moet gaan worden, is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat men zelf al het antwoord geeft bij het opleggen van een verbod. Kortom, bewoners van Aalst-Waalre en Valkenswaard Centrum: het 'vermoeden' van de provincie is belangrijker dan de overlast die u ervaart, zodat er voorlopig niets wordt gedaan. Nou ja, op het 'verleiden'na dan. Klik 'hier' voor de tekst van de brief. 

Huishoudelijk Reglement

(7 april 2018) Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering wordt ook het huishoudelijk reglement ter vaststelling voorgelegd. Dan zetten we daarmee weer een belangrijke stap voor onze vereniging. Als u 'hier' klikt dan treft u het reglement aan.

 

 

Eerste Algemene Ledenvergadering

(2 april 2018) De verkiezingen zijn voorbij. Tijd om enkele formele zaken af te ronden. Op 7 mei 2018 vindt daarom de eerste Algemene Ledenvergadering plaats. Deze is uitgeroepen voor leden en mensen die voorafgaand aan de vergadering lid worden. Lid worden kan door inschrijving middels 'DIT' inschrijfformulier en door de contributie van € 20,- over te maken (zie voor bijzonderheden het inschrijfformulier). De uitnodiging en conceptagenda treft u 'hier' aan. 

Nieuwe raad en installatie

Met dank aan fotograaf Jan van Herk plaatsen we enkele foto's van de installatie van Ton en Fred. Klik 'hier' 'hier', 'hier' en 'hier' voor meer foto's.

 

 

 

 

Praat mee over ons buitengebied

(29 maart 2018) Op dinsdag 10 april organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor inwoners en ondernemers van Valkenswaard, over de ontwikkelingen in het buitengebied van Valkenswaard. De gemeente wil zich meer als vrijetijdsgemeente ontwikkelen. Hiervoor is afgelopen jaar de gebiedsvisie 'Natuurlijk Avonturen Landschap' uitgewerkt. We willen meer banen realiseren en meer bezoekers aantrekken. Dit alles heeft ook een positief effect op de economie. De gemeente wil dit bereiken door meer gebruik te maken van de aanwezige natuur (De Groote Heide) en de mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding (leisure) in het buitengebied. Daarbij staan bescherming van kwetsbare natuur en oog voor duurzaamheid centraal. Hiervoor wordt momenteel gewerkt aan een Masterplan. Dit is een ontwikkelplan voor het buitengebied van Valkenswaard. Hierbij brengen we de kansen en mogelijkheden van dit gebied verder in kaart.

Inwoners van Valkenswaard zijn uitgenodigd om mee te denken over thema’s als: recreatie & vrijetijdsbesteding, werkgelegenheid en de kwaliteit van uw leefomgeving. Wat vinden de inwoners belangrijk? De uitkomsten van de avond worden gebruikt voor het ontwikkelplan en worden op een later moment met de raad gedeeld.

Praktische informatie
U bent van harte welkom op dinsdag 10 april tussen 16.00 tot 20.00 uur in de foyer van Cultuurcentrum de Hofnar. De avond heeft een informeel karakter.
U kunt zich aanmelden via onderstaande link: https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/nieuws_42845/item/inloopavond-ontwikkeling-buitengebied-valkenswaard-zuid_77314.html

Verkiezingsuitslag

(23 maart 2018) De officiële uitslag is binnen. "Samen voor Valkenswaard" heeft in totaal 1299 stemmen gehaald. Daarmee hebben we recht op twee raadszetels. Dat is een feestje waard. Van 0 naar 2 zetels in ongeveer 4 maanden tijd. Namens de partij komen Fred Emmerik en Ton van Hees daarvoor in aanmerking. Vrijdagmiddag 23 maart hebben zij die zetel ook schriftelijk aanvaard. Wilt u de volledige uitslag weten, klik dan 'hier'. Wilt u de samenvatting zien van de beelden die de VOS heeft gemaakt van de verkiezingsavond? Klik dan op deze link:https://www.youtube.com/watch?v=CX3oCLP4-bw. Voor onze kandidaten, bestuur en adviseur, huisfotograaf Meat Media en enkele 'donateurs' van flyers, posters, spandoeken e.d. komt er nog een borrel aan. Thans kijken we wat de formatie voor ons tot gevolg heeft en we gaan direct weer de uitvoering van de politiek in.

Dank jullie wel!

(22 maart 2018) Evert, Macha, Jaimy, Gerrie, Fleur, Deborah, Suzanne, Inge, Tonnie, Carin, Christ, Evi, Ben, Ton en Fred danken:

  • Iedereen die op ons gestemd heeft
  • Iedereen die ons gesteund heeft
  • Meat Media voor alle foto’s en films voor de campagne
  • Artisan, Omotion en Reclamon voor de pennen, flyers, posters en banners/spandoeken
  • Groentezaak Frans Nouwens, Bakkerij Van Beek en Blokker
  • Coen van Och van Partycentrum Bommel
  • Iedereen die van ons een poster of spandoek had hangen of heeft opgehangen
  • Iedereen die ons hielp met flyeren en
  • Iedereen die positief kritisch op ons was en met ons meedacht.

Allemaal van harte bedankt! Wij waren (en zijn nog steeds) blij met U.

Alles tijdens en rond verkiezingen

Wilt u alles bijhouden over polls, uitslagen, openbare bijeenkomsten van de Kiesraad, afscheid oude en installatie van de nieuwe raad? Klik 'hier' en u ziet alles wat nu bekend is. Oh ja en zaterdag 16 maart staan we van 11.00 uur tot 15.00 uur op de Corridor op de Verkiezingsmarkt. Op zondag zijn we via de VOS en Centrum Radio Valkenswaard te beluisteren tijdens het lijsttrekkersdebat van het Politiek Café Valkenswaard. U kunt ook aanwezig zijn bij het debat in Carolus aan de Oranje Nassaustraat. En op woensdag 21 maart om 21.30 uur is Fred Emmerik live te beluisteren op VOS televisie.

Brief aan provincie m.b.t. N69

(15 maart 2018) Vandaag hebben we weer een brief weggedaan naar de provincie om eindelijk te komen met een tussentijdse oplossing voor het vrachtverkeer in het dorp. Je niet langer meer verschuilen achter Gebiedsakkoord. Weg met de risico's die tankwagens meebrengen. Dan kunnen we starten met aanpassing van het centrum zodat winkels weer klanten trekken. Zie 'hier' de tekst van onze brief.

Grote interview Centrum Radio Valkenswaard in beeld gebracht

(13 maart 2018) Fred Emmerik heeft onlangs - net als alle andere lijsttrekker - met Peter van den Boogaard van Centrum Radio Valkenswaard een ronde door Valkenswaard gemaakt. Daarbij zijn beelden gemaakt. Die zijn te zien via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=tw2wz5PliLo&feature=share

Zwevende kiezers

(13 maart 2018) Op dinsdag 13 maart zijn wij van 19.30 uur tot 21.00 uur in De Bommel aan de Bergstraat in Dommelen. We willen de zwevende kiezers de kans geven om hun vragen te stellen. Wat wij zelf voor ogen hebben, weten we wel te vertellen. Maar het gaat er nu om wat er leeft bij de kiezer en of dat past in het gezamenlijk plaatje. Het kopje koffie is van ons.

Betaalmiddelen in het gemeentehuis

(8 maart 2018) Gisteren hebben de leden van de Tweede kamer in meerderheid aangegeven dat zij willen hebben dat mensen weer met contant geld kunnen betalen voor diensten van de gemeente. Denk bv. voor het aanvragen van een paspoort, uittreksel, rijbewijs e.d.. De Minister van Financiën moet hier nog op reageren, maar lijkt voorstander te zijn. In Valkenswaard kan ook alleen gepind worden. Overigens is dat wettelijk toegestaan. Naar aanleiding van de berichtgeving hebben wij vragen gesteld aan het college. De PvdA en het CDA hebben zich daarbij aangesloten. Klik 'hier' om te zien wat we gevraagd hebben.

Verkiezingsmarkt

(4 maart 2018) Kom kijken zaterdag 10 maart a.s. op de Verkiezingsmarkt. We zijn te vinden in winkelcentrum De Belleman. Kom ons uw vragen stellen, zodat u uw keuze kunt bepalen om te gaan stemmen. Want kiezen doen we toch allemaal?

 

Seniorenbelang Valkenswaard: politieke partijen schieten te kort

(3 maart 2018) Op 1 maart heeft het SeniorenBelang Valkenswaard (SBV) twee adviezen gezonden naar alle organisaties die belangen behartigen voor senioren inclusief de wijkcommissies. Kern van de boodschap is dat alle politieke partijen te kort schieten in het behartigen van belangen van ouderen. Samen voor Valkenswaard vond de adviezen gekleurd en kort door de bocht. Omdat wij de documenten onder ogen kregen, hebben we die doorgestuurd naar alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen. Hoe de andere daarmee omgaan, laten we aan hen. Samen voor Valkenswaard heeft deze reactie gestuurd naar SBV. Omwille van de openheid hebben wij de beide adviezen van SBV ook geplaatst: zie Advies 1 en Advies 2.

Zonnepanelen gewenst? Dat kan heel goedkoop.

(2 maart 2018) De gemeente Valkenswaard is samen met andere regiogemeenten een project gestart. Het maakt het voor particulieren mogelijk om zonnepanelen aan te schaffen voor een koopwoning. De gemeente schiet het bedrag voor. Je betaalt tegen minimale rente in hele lage maandelijkse termijnen terug. Je hoeft dus niet je spaargeld aan te spreken. Wij wensen dit ook voor huurhuizen, maar dat hebben we nog niet voor elkaar gekregen. Lees 'hier' voor meer informatie.

Vragen sociaal krediet

(2 maart 2018) Tijdens de raadsvergadering hebben wij vragen gesteld over de rentetarieven die de gemeente hanteert als iemand een sociaal krediet aanvraagt. 'Hier' treft u die vragen en de antwoorden van de wethouder aan.

Bibliotheek

(28 februari 2018) Wij ontvingen van de Bibliotheek de Kempen interessante informatie voor jong en oud. Als u 'hier' klikt dan kunt u het zelf ook lezen.

Eerste lijsttrekkerdebat 

(25 februari 2018) Zaterdag 24 februari werden alle lijsttrekkers verwacht in de Hofnar voor hun eerste debat. VOS-tv zou het opnemen en Politiek Café Valkenswaard verzorgde de bijeenkomst. Voor de pauze kreeg iedereen de kans te vertellen wat ze de afgelopen periode hadden gedaan aan een bepaald toegewezen onderwerp. Ons is gevraagd hoe wij ons onderscheiden van de rest. Geen probleem om dat te doen. Onze club is jong en fris en onbevangen. En met de punten heeft Fred gewezen naar woningbouw, zorg  en ouderen, waar iedereen wat wil maar wij anders. Woningbouw weer aansluiting bij het Stedelijk Gebied, waardoor er mogelijk meer gebouwd kan worden. Andere kleurstelling, bouwmaterialen en architectuur. Bij zorg heb ik specifiek gewezen op het realiseren van een ouder-kind-verzorgpand tevens in te richten voor publiek toilet inclusief invalidentoilet. En bij senioren heeft Fred gewezen op onze wens te komen tot een 60+ wooncomplex inclusief vermenging met jonge gezinnen, recreatie, zorg, verzorging, restaurant kinderopvang en groen.

Na de pauze zou er wat discussie ontstaan. Dit ontaardde echter regelmatig in een door elkaar heen roepende kliek. Hard roepend kreeg je soms nog het woord. Helaas, want de kiezer heeft hier niet veel aan. Ondertussen is het debat ook te zien via VOS Televisie (tot 7 maart op de even uren). Op Youtube komt het beschikbaar via de link: https://www.youtube.com/watch?v=Xfth9cFufB8

Promo voor film

(25 februari 2018) Peter van de Boogaard van Centrum Radio Valkenswaard heeft alle lijsttrekkers meegenomen om van hen een verkiezingsfilm te maken. Hij heeft een voorproefje laten zien. Klik op de link om de promo te zien.

https://www.youtube.com/watch?v=MKF6qhXSqGc&feature=share

Onze boodschap ook via VOS

(23 februari 2018) Klik op de foto om een deel van onze boodschap te horen.

Onze verkiezingsposter

Nu ons lijstnummer bekend is, is ook onze poster klaar! Alweer een stap gezet.

 

Financiële hulp voor starters is onderweg

In december 2017 heeft de raad een motie aangenomen om starters op de woningmarkt te ondersteunen. De prijzen schieten weer omhoog, waardoor starters hun heil buiten Valkenswaard moeten zoeken. Dat is wat wij niet willen. Jongeren en jonge gezinnen willen we behouden en als het kan ook naar ons toe trekken. Op 22 februari 2018 behandelt de raad een voorstel op welke wijze de ondersteuning kan plaatsvinden. Samen voor Valkenswaard komt dan met een amendement om enkele onvolkomenheden uit het voorstel te wijzigen. Daar lijkt ook steun voor te zijn. Dit is meteen een eerste actieve invulling van ons in relatie tot ons verkiezingsprogramma.

Pas op de plaats renovatie atletiekbaan

De gemeenteraad heeft in 2017 geld vrijgemaakt om de atletiekbaan te renoveren. Dat wordt ook hoog tijd. De gemeente en de vereniging zitten echter niet op dezelfde lijn. Nu lijkt de gemeente door te drukken, terwijl er een andere oplossing voor handen lijkt te zijn. Samen voor Valkenswaard heeft de procedure kunnen  stoppen tot de raadsvergadering van 22 februari 2018. Ondertussen zijn alle partijen uitgenodigd om zich te laten informeren door de vereniging. Wordt dus vervolgd.

Kleine ergernissen

Ze zeggen wel eens dat je je als raadslid niet altijd moet bemoeien met details of kleine dingen. Maar wat is klein? Wat voor de één niets voorstelt, kan voor de ander heel vervelend zijn. Daarom staan wij open voor meldingen van zaken waar je je in jouw wijk aan ergert. Bijgaande foto met een veel te kleine fietsenstalling is zo'n voorbeeld, waar we onlangs weer op zijn gewezen. We doen geen loze beloften in de lijn van: "wij zullen dat varkentjes wel eens wassen." Maar we beloven wel dat we elke klacht serieus nemen. Daar waar we een reële kans zien voor een GEZAMENLIJKE oplossing, zullen we samen met u er ook iets aan proberen te doen. Samen: u, wij, gemeente en eventuele andere betrokkenen.

Meldt uw klacht (liefst met één of enkele foto's) via info@samenvoorvalkenswaard.nl

Verkiezingsprogramma

We hebben het verkiezingsprogramma nagenoeg rond. Nog een keer goed lezen en wat kleine aanpassingen en dan zullen we het via onze website publiceren. Tot dat moment hebben we de samenvatting voor u klaar. Kort, bondig, puntsgewijs leest u in 5 minuten wat we willen, met wie en waar. En vooral dat we het SAMEN doen.

Kijk onder de tab "Over ons" bij Verkiezingsprogramma.

Woningbouw in Borkel

De kogel is door de kerk. Eindelijk gaat er weer gebouwd worden aan het Biestven in Borkel. De gemeente Valkenswaard, Dorpsinitiatief Borkel en Schaft en bouwbedrijf Van Gisbergen, hebben de handen ineengeslagen om op de locatie Biestven in Borkel een nieuwbouwproject te starten. Eerder trok het Dorpsinitiatief aan de bel om de leefbaarheid in Borkel en Schaft op peil te houden. Samen voor Valkenswaard steunt dit project van harte. Het is bijna de enige manier om ook voor jonge mensen wonen in Borkel en Schaft te behouden. Zie hier het persbericht van de gemeente.

Jeugdsubsidie toch weer verleend

Het doet ons goed te lezen dat het college toch weer jeugdsubsidie heeft verleend aan diverse verenigingen. Gelukkig maar. Verenigingen hebben het vaak nog hard nodig om iets extra voor de jeugd te kunnen doen. Subsidie is verleend aan De Watervrienden, Sportvereniging Valkenswaard, Voetbalvereniging De Valk, Hockeyvereniging HOD, Gymnastiek- en Turnvereniging Tonido, Volleybalvereniging BRAVO, Badmintonvereniging Dommelen, LTV Dommelen en Stichting Zwemvierdaagse. 

Raadsvergadering 21 december 2017

Tijdens de raadsvergadering van 21 december 2017 zijn namens ons diverse vragen gesteld over wateroverlast in de Peperstraat en het vrachtwagenverbod op de Leenderweg en de Valkenierstraat. Door te klikken op Peperstraat' en 'Leenderweg' komt u bij de vragen. 

Ook is het evenementenbeleid besproken. 'Samen voor Valkenswaard' is van mening dat Dommelen daar nauwelijks in wordt genoemd. Wij willen echter dat (nieuwe) initiatieven rond of in winkelcentrum De Belleman en Sport- en Ontmoetingscentrum De Belleman door de gemeente worden ondersteund. Daarom hebben we (samen met de PvdA) een amendement ingediend. Dit is unaniem door de raad aangenomen. De tekst van het amendement vindt u hier.

Ondertekening notariële akte

Op 19 december werd de oprichting van "Samen voor Valkenswaard" officieel bij notariële akte vastgelegd. Namens de partij werd deze ondertekend door Ton van Hees en Fred Emmerik.